Noves guies IDAE: Autoconsum en comunitats de propietaris i rehabilitació d'instal·lacions solars tèrmiques

02/06/2023

Guia #05 passos per a autoconsum en comunitats de propietaris
L'IDAE publica la Guia #05 passos per a autoconsum en comunitats de propietaris per facilitar a la ciutadania la tramitació i posada en marxa d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica. Està dirigida a ciutadans i veïns de comunitats de propietaris i especialment als administradors de finques ja que resumeix, en cinc passos, tot el necessari per a instal·lar un sistema d'autoconsum en una comunitat de propietaris des de com ha de prendre's la decisió en la Junta de propietaris fins a com triar la modalitat d'autoconsum que millor respongui a les necessitats dels veïns.

Guia # 5 passos per a rehabilitar la seva instal·lació solar tèrmica
L'IDAE i l'Associació Solar de la Indústria Tèrmica han elaborat la Guia # 5 Passos per a Rehabilitar la seva Instal·lació Solar Tèrmica. La Guia recull tots els aspectes imprescindibles per entendre el funcionament i avantatges de les instal·lacions solars tèrmiques, així com el necessari per rehabilitar aquelles instal·lacions que no operen correctament. Inclou, entre altres opcions, la revisió del disseny original per a adequar-lo a la situació real d'utilització, substituint equips -si és necessari-, alhora que es maximitza l'aprofitament dels existents. També es detalla la incorporació de nous sistemes de control i monitoratge que permetin garantir que les accions correctores preses perdurin en el temps. Es facilita així als usuaris un major coneixement de la seva instal·lació i una millor percepció de l'estalvi energètic que és capaç de produir.

Enllaç a totes les Guies publicades per l'IDAE