Novetats al tràmit d’informe previ d’incendis

08/03/2024

Informe de seguretat i prevenció en matèria d'incendis

Des de l'1 de març de 2024, està disponible el nou model de tramitació de l'informe previ d'incendis, integrat a la Finestreta Única Empresarial (FUE).

El nou tràmit Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendisque conviurà amb el tràmit municipal ja disponible a Canal empresa, té dues modalitats: per a les activitats permanents i per a les esporàdiques.

Activitats permanents:

 -Si sols es necessita l’informe d’incendis: Cal fer el tràmit Gencat  en la modalitat Sol·licitar l'informe per als establiments, activitats, infraestructures o edificis inclosos a l’annex 1 de la Llei 3/2010. Tant a l’inici de la tramitació com un cop s’emet l’informe, la Generalitat ja es comunica directament amb l’Ajuntament perquè aquest tingui tota la informació sol·licitada i l’informe que s’ha emès.

Excepció: Barcelona i Val d’Aran, en aquests casos cal fer el tràmit Informe previ d’incendis durant la tramitació d’obres o d’activitats (tràmit municipal).

- Si cal tramitar llicència d’obres o llicència d’activitat: L’informe previ d’incendis s’ha de demanar mitjançant el tràmit Informe previ d’incendis durant la tramitació d’obres o d’activitats (tràmit municipal) en tots els casos.

Activitats esporàdiques:

Mitjançant el nou tràmit Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, que gestionen Bombers Gencat, en la modalitaSol·licitar l'informe per a les activitats esporàdiques o puntuals incloses en l’article 23 de la Llei 3/2010  es legalitzen totes aquestes activitats. Tant a l’inici de la tramitació com un cop s’emet l’informe, la Generalitat ja es comunica directament amb l’Ajuntament perquè tingui aquesta informació.

Excepció: Barcelona i Val d’Aran, en aquests casos cal fer el tràmit Informe previ d’incendis durant la tramitació d’obres o d’activitats (tràmit municipal), ja que en són responsables Bombers de Bcn i Pompièrs respectivament i els Ajuntaments els ho fan arribar.

 

Font: enginyersgi