Obra en fase de licitació .Reforma d'una instal.lació de climatització

26/07/2019

Reforma integral de la instal.lació de climatització de la sala La Capella de l'edifici La Misericordia de Palma de Mallorca

La sala La Capella de l'edifici La Misericordia actualment disposa d'un sistema de climatització format per una Unitat de Tractament d'Aire amb aportació d'aire exterior a "2 tubs" . La UTA està alimentada tèrmicament des de la central termo-frigorífica general de l'edifici situada a la coberta. La central està formada per un grup autònom de calderes de condensació a gas natural, i una refredadora d'aigua condensada per aire. La distribució primària d'aigua és a "4 tubs", i la secundària a "2 tubs". La instal·lació té una previsió de creixement en generadors de fred i calor.
Segons les condicions ambientals requerides per a la sala La Capella que està destinada a exposició de quadres ,la UTA existent no pot mantenir estables les condicions de temperatura i humitat ambient. Per a la conservació de quadres, la temperatura i humitat han de ser estables durant tot el dia . Per tant, s'ha fet necessàri plantejar una nova unitat de tractament d'aire, amb bateries de tractament d'aire de fred i de calor independents (sistema a 4 tubs), i amb un equip humectador per a l'ajust del nivell d'humitat relativa durant l'època del any més desfavorable; període d'hivern. La nova UTA-CAPELLA ha estat dissenyada i calculada per tal de complir els requeriments de disseny indicats al RITE, i amb la normativa d'ecodisseny d'equips ErP 2018.


Promotor: Consell de Mallorca
Enginyeria d'Instal.lacions: Bellmàs Enginyers Associats S.L.

 

Informació addicional