Ordre SND/440/2020. COVID-19 .Mesures de protecció obres en edificis existents

25/05/2020

S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres en edificis existents - Ordre SND/440/2020

 

El dissabte 23 de maig es va publicar al BOE l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica diverses Ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició a una nova normalitat.

L'Ordre, que ha entrat en vigor avui, 25/05/2020, modifica la Disposició Addicional cinquena, de l'Ordre SND/399/2020, de flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat, aixecant la suspensió de les activitats relacionades amb les obres d'intervenció en edificis existents, establerta per l'Ordre SND/340/2020:

  • "S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents establerta per l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
  • En la realització de les obres a què es refereix el paràgraf anterior es garantiran en tot cas les mesures adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres."