Pla d'autocontrol d'al.lèrgens

10/08/2020

Pla de control d'al.lèrgens isubstàncies que provoquen intolerància alimentària en hostaleria i restauració

El pla de control d'al·lèrgens és el document intern del restaurant relacionat amb l'emmagatzematge, maneig, processament, presència i identificació dels ingredients i els al·lèrgens. Aquest pla de control serveix per saber quins al·lèrgens contenen tots els plats que es serveixen i com s'han de realitzar les operacions de manipulació, neteja, etc. per no córrer cap tipus de risc, ni tenir problemes amb la contaminació creuada.

T'AJUDEM A DESENVOLUPAR UN PLA EFICAÇ DE CONTROL D'AL·LÈRGENS