Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya

03/03/2015

Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya

ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).

Informació addicional