PROGRAMA D'AJUTS PER ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS (PROGRAMA PREE)

29/09/2020

Programa d'ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) amb una dotació de 300.000.000 euros i gestionat per IDAE.

El programa PREE (Programa per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis) regula la concessió directa de les ajudes a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla. L'IDAE, coordinarà i farà al seguiment d'aquestes ajudes amb dotació pressupostària de 300.000.000 euros, els quals, seran gestionades per les comunitats i ciutats autònomes, beneficiàries directes de les mateixes.
Aquest pressupost es distribuirà en funció del nombre d'habitatges principals o llars, segons cens de primers habitatges de l'INE. Les sol·licituds podran presentar-se des de la data establerta a les convocatòries publicades per les pròpies comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, i fins el 31 de juliol de 2021, data que finalitza el període de vigència del Programa.

Les bases reguladores d'aquest programa es regiran per Reial Decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

La informació complerta sobre el programa PREE està disponible al Portal de l'IDAE:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de

Resultant d'especial interès el següent enllaç, on es podrà comprovar en temps real la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial de cada comunitat autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla, així com la dotació pressupostària i l'enllaç a la web per a la sol·licitud i gestió:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas

Font: COGITI