PROJECTE D'INSTAL.LACIONS REHABILITACIÓ Y CONSOLIDACÓ ESPAIS INTERIORS D'UN MONESTIR

05/12/2020
Estem ja en fase de finalització i entrega del projecte de les intal.lacions en col.laboració amb l'equip redactor del projecte de la rehabilitació ,consolidació i condicionament integral de les sales interiors d'un monestir de l'Alt Empordà.
Un cop realitzada la rehabilitació el conjunt monumental disposarà d'un bar-restaurant amb un aforament previst de 50 usuaris.
Donades les dificultats per poder portar la xarxa elèctrica a l'edifici, el projecte d'instal.lacions preveu proporcionar el subministre elèctric amb una instal.lació fotovoltàica aïllada que permeti donar el 100% del serveis d'enllumenat i neveres i una part important de la reste de serveis (climatització ,ventilació, producció de ACS, maquines i equips varis) ,realitzant-se el recolzament de la instal.-lació fotovoltaica per mitja d'un sistema híbrid amb bateries i un generador alimentat amb GLP.