Projecte de nou Reglament d'eficiència energètica d'instal·lacions d'enllumenat exterior

21/10/2019

PROJECTE DE REIAL DECRET: NOU REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I LES SEVES ITC'S

El projecte de Reial Decret

  • Preveu la derogació del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
  • Actualitza, per la incorporació de noves tecnologies d'il·luminació no considerades a l'anterior Reglament, les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions d'enllumenat exterior, per tal de millorar la seva eficiència i estalvi energètic i, per tant, reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle així com establir condicions per a limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i reduir la llum intrusa o molesta que poguessin provocar aquestes instal·lacions.

Des de l'adopció del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, s'han donat avanços en les tecnologies d'il·luminació que han conduït a increments notables en l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior. Entre aquests avanços caldria citar les tecnologies basades en LEDs (Light Emitters Diode) així com els sistemes de regulació de les fonts de llum que permeten adaptar el flux de llum a les condicions ambientals i d'entorn existents. Aquests avanços s'han vist també reflectits en la recent adopció de reglamentació tècnica relativa a fonts d'il·luminació a escala europea en el marc de la Directiva 2009/125/ CE sobre ecodisseny.

Presentació d'al·legacions

El termini per a la presentació d'al·legacions al Ministeri és des del 21 d'octubre fins a l'1 de desembre de 2019.