PROJECTE DE REIAL DECRET SOBRE IMPORTACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE TERCERS PAÏSOS

22/09/2021

Aquest Reial decret estableix els procediments per al control i inspecció d'Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) procedents de tercers països.

Aquest Reial decret estableix els procediments per al control i inspecció d'Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) procedents de tercers països previs al despatx a lliure pràctica a la Unió Europea, amb la finalitat de verificar que compleixen amb les normes establertes en matèria de restriccions a la utilització de substàncies perilloses en aquests.

Així mateix, permetrà verificar que els responsables de la introducció en el mercat de la Unió Europea de AEE que les piles i acumuladors compleixen amb les seves obligacions respecte al Registre Integrat Industrial establert en el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics quant als residus de AEE, i el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors, quant a residus de piles i acumuladors.

Accés al Projecte de Reial Decret