Projecte obres, activitats i registre sanitari NOU OBRADOR ALIMENTACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA

13/11/2023

Hem realitzat tots els tràmits d'adequació de les noves instal·lacions , així com la legalització i els tràmits sanitaris pertinents per a l'obertura d'un Nou obrador destinat a l'alimentació d'animals de companyia.
L'alimentació animal constitueix una peça essencial a la cadena alimentària, amb enorme transcendència a l'hora de garantir la seguretat alimentària, en què conflueixen nombroses actuacions administratives associades al consum de pinsos, entre les quals cal destacar el registre i l'autorització d'establiments i la comunicació de riscos entre les autoritats competents associades al consum de pinsos. Per això comptem amb un equip d'Enginyers Agrònoms que garanteixen el disseny de les instal·lacions ajustades a tots els requisits técnicolegals així com tots els procediments administratius amb èxit.

Addicionalment, existeix una reglamentació tècnico sanitària específica per aquest tipus de producte, és per això que s'ha donat assesorament tècnic legal en quant a l'etiquetatge, pla d'autcontrol, identitat corporativa, naming, packs i web ajustat als requisits Tècnico-legals.https://animentafood.com/

Informació addicional