Publicació de la instrucció 2/2015 per part de la DGEMSI del Departament d’Empresa i Ocupació de la

03/06/2015

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Instrucció 2/2015, que estableix els criteris d’aplicació a Catalunya del RITE.

La Instrucció 2/2015 regula la modificació del RITE 1027/2007 que es va fer al 2013 amb el Reial Decret 238/2013, introduint les següents regulacions d'aplicació:

- Els Organismes de Control són els agents qualificats per a fer les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica IPE en generadors a partir de 12 KW en el cas de fred i de 20 KW en cas de calor, a excepció de les corresponents a habitatges que tenen instal·lació de calor i aigua calenta sanitària de potència útil nominal superior o igual a 20 KW i menor o igual a 70 KW, regulades pel Reial Decret 919/2006.

- Els criteris tècnics a seguir pels Organismes de Control són els procediments propis acreditats per ENAC.

- La periodicitat d’inspeccions és l’establerta pel Reial Decret 238/2013. D’aquesta manera les inspeccions s’haurien de fer periòdicament segons la potència útil nominal i el tipus de combustible:

  • Calor. 20 kW ≤ P ≤ 70 kW. Qualsevol combustible. Cada 5 anys.
  • Calor. P > 70 kW. Gasos i renovable. Cada 4 anys.
  • Calor. P > 70 kW. Altres combustibles. Cada 2 anys.
  • Fred. P ≥ 12 kW. Qualsevol combustible. Cada 5 anys.

- Resten anul·lades les instruccions 12/2008 SIE, 9/2010 SIE i la de 6 d’abril de 2011 i 5/2011, excepte el format d’acta d'inspecció que es continuarà utilitzant.

- Aquesta nova instrucció s’aplicarà a partir del 4 de juny de 2015