Publicació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a projectes de renovables

07/08/2020
  • S'han publicat les bases reguladores per a la concessió d'ajudes:

    • Ordre TED/765/2020, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea
    • Ordre TED/766/2020, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea.

    A partir d'aquestes dues bases reguladores, es podran realitzar diverses convocatòries en funció del territori i tipologia de tecnologia. Podran presentar-se a les convocatòries persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que vagin a realitzar un projecte d'acord amb aquestes especificacions. També podran sol·licitar subvencions comunitats de béns, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i altres agrupacions que puguin dur a terme l'actuació de l'ajuda.

    L'import de l'ajuda, que no podrà excedir de 50 milions, es determinarà en cadascuna de les convocatòries i d'acord amb criteris com la potència instal·lada associada al projecte.