Publicació del Reial Decret 115/2017

18/02/2017

Reial Decret 115/2017 ,de 17 de Febrer ,per el que es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats

El 18 de Febrer de 2017 s'ha publicat a BOE el Reial Decret 115/2017 ,de 17 de Febrer per el que es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basts en els mateixos ,aixi com la certificació dels professionals que els utilitzen i per el que s'estableixen els requeriments tècnics per a les instal.lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.