Publicacions gratuïtes de la Federació de Gremis de la Construcció

24/01/2022

Enllaç a diferents publicacions divulgatives disponibles totalment gratuïtes per a la seva consulta on-line. 

ACIES

Anuari  ACIES 2021 - www.acies.es/anuario

 - Guia sobre estructures d'edificació -  www.acies.es/guia-estructuras

AEDED 2021

Anuari AEDED 2021 - www.aeded.org/anuario

- Guia  sobre amiant - www.aeded.org/guia-amianto

-Guia sobre tall i perforació amb útils diamantats -   www.aeded.org/guia-corte

AEPC 

Guia sobre paviments continus- www.aepc.info/guia-pavimentos  www.aepc.info/guia-pavimentos

- Estudi del gremi 2021- www.aepc.info/estudio

- Manual de disseny, planificació i projecte de paviments continus - www.aepc.info/manual-dpp

ALTAP

Guia sobre sanejament urbà - www.altap.org/guia-saneamiento

ANEDI

Guia sobre impermeabilització - www.anedi.org/guia-impermeabilización

- Estudi sobre impermeabilització a Espanya -  www.anedi.org/estudio

ARPHO

Anuari 2020 -  www.arpho.org/anuario

- Guia informativa sobre reparació, reforç i protecció del formigó - www.arpho.org/guia-informativa

ASEAMAC 

Anuari 2021 - www.aseamac.org

-Guia sobre lloguer d'bastides, torres mòbils i sistemes d'escales - www.aseamac.orp/guia-andamios

- Estudi de lloguer de maquinària i equips a Espanya 2021 - www.aseamac.org/estudi

AFECI

- Guia sobre encofrats i timbes - www.afeci.es/guia-encofrados

 

Font: EnginyersGI