Publicada al DOGC la Llei 5/2020

30/04/2020

LLEI 5/2020, DE MESURES FISCALS, FINANCERES, ADMINISTRATIVES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ DE L'IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT

 

En data de 30 d'abril de 2020 s'ha publicat al DOGC la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Modifica el text refós de la Llei d'urbanisme, la Llei de Prevenció i control ambiental d'activitats, la Llei de protecció contra la contaminació acústica, text refós de la Llei reguladora dels residus i text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i la Llei d'espectacles públics i les activitats recreatives, entre d'altres.

La disposició modifica diverses normatives, entre les que es destaca:

  • Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Llei 20/2009, de Prevenció i control ambiental d'activitats - es destaca la modificació de diversos codis dels Annexos de la Llei.
  • Llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació acústica
  • Text refós de la Llei reguladora dels residus
  • Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
  • Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Entrada en vigor: 1 de maig de 2020, llevat de determinades modificacions en les que l'articulat estableix dates específiques per a la seva entrada en vigor.

Informació addicional