PUBLICADA LA GUIA TÈCNICA D'APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE SEGURETAT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES

19/05/2021

La finalitat del nou RSIF és l'adaptació de la reglamentació de seguretat per a instal·lacions frigorífiques a la nova classificació dels refrigerants que s'aplica en l'àmbit europeu, creant un nou grup de refrigerants 2L que permeti utilitzar, en aparells d'aire condicionat, refrigerants de baix potencial d'escalfament atmosfèric (R-32 i HFO) i de lleugera inflamabilitat, i millorar la reglamentació tenint en compte l'evolució de la tècnica i l'experiència que s'ha anat acumulant amb l'aplicació d'aquesta.

La Guia Tècnica d'aplicació de RSFI és un document recopilació de consultes i respostes per a la correcta interpretació del nou RSIF, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en els quals el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses, i per a l'establiment d'aclariments a conceptes de caràcter general. Al mateix temps i amb clar valor afegit, incorpora nombrosos exemples pràctics d'aplicació, arbres de decisió, esquemes lògics i diagrames.