Publicat al BOE el RD 732/2019 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació

27/12/2019

Es revisen els requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis i s'estableixen normes de seguretat per a la protecció contra l'exposició a radiacions ionitzants

Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació.

Mitjançant aquest Reial Decret:

  • Es revisen els requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis, d'acord amb el que s'estableix a l'article 4.1, paràgraf sisè, de la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis.
  • S'incorpora al dret espanyol els articles 74 i 103, apartat 2, de la Directiva 2013/59/EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants.

Informació addicional