Publicat al BOE el Reial Decret 737/2020. Programa d'ajudes per a rehabilitació energètica

06/08/2020

Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta

El Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE), destinarà 300 milions d'euros per a ajudes directes a actuacions de millora de l'eficiència energètica en edificis construïts abans de 2007, com pot ser canvi de l'envolupant tèrmica o la substitució d'antigues calderes per opcions renovables, com la termosolar o la geotèrmica.

El PREE serà coordinat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), dependent de MITECO. A partir de les bases reguladores aprovades avui en Consell de Ministres, les Comunitats i Ciutats Autònomes hauran de realitzar i publicar la seva respectiva convocatòria d'ajudes.

A les convocatòries que publiqui cada regió es podran presentar comunitats de propietaris, comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia, propietaris individuals d'edificis, siguin persones físiques o jurídiques, agrupacions de propietaris d'edificis, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses o proveïdors de serveis energètics, i entitats locals.

La data límit de presentació de sol·licituds vindrà marcada per cada regió en la seva respectiva convocatòria. En tot cas, mai podrà ser posterior al 31 de juliol de 2021.

Les actuacions subvencionables pel PREE són:

1. Millora de l'envolvent tèrmica de l'edifici

2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, per exemple, de calefacció, climatització o producció d'aigua calenta sanitària, amb alternatives com:

-Substitució energia convencional per energia solar tèrmica.

-Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.

-Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

-Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor.

-Millora de l'eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les insta·-lacions tèrmiques. En aquest punt s'inclouen sistemes de domòtica, sistemes de monitoratge i altres sistemes digitals que permetin una millor gestió i la reducció del consum energètic de l'edifici

3. Millora de les instal·lacions d'il·luminació.

Informació addicional