Publicat el Decret d'instalaciones i campaments juvenils

07/02/2022

En data 3 de febrer ha estat publicada en el DOGC la disposició següent: Decret 16/2022, d'1 de febrer, d'instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de julio

Informació addicional