Publicat nou model de memòria del RITE

07/01/2022

El Canal Empresa de la Generalitat ha publicat el document "Memòria Tècnica de la Instal·lació Tèrmica en Edificis per a una potència 5 ≤ P ≤ 70 kW", nou model de memòria del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

Aquest model serveix per a sol·licitar els nou ajuts a instal·lacions renovables tèrmiques. 

La convocatòria parteix de les bases que va elaborar al Reial Decret 477/2021 (programa d'incentius 6).