REDACCIÓ DE PLA DE DEJECCIONS RAMADERES

01/02/2022

Les explotacions ramaderes i les plantes de tractament han de disposar d’un pla de gestió de dejeccions.