RÈGIM ECONÒMIC D'ENERGIES RENOVABLES PER A INSTAL•LACIONS DE GENERACIÓ ELÈCTRICA

04/11/2020

Publicat el Reial Decret 960/2020, de 3 de novembre, pel qual es regula el règim econòmic d'energies renovables per a instal·lacions de producció d'energia eléctrica.

El nou marc retributiu, que el Reial Decret denomina Règim Econòmic d'Energies Renovables (REER), desenvolupa el Reial Decret Llei 23/2020, de mesures en matèria d'energia per a la reactivació econòmica, aprovat en Consell de Ministres de 23 de juny.