Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

24/02/2023
Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

A les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) .

Qualsevol establiment de Catalunya que es dediqui o es vulgui dedicar a activitats alimentàries, ja sigui producció, envasat, emmagatzematge, distribució, transport o importanció fora de la UE, hauran de sol·licitar la inscripció en RSIPAC (Registre Sanitari d’Indústries Alimentàries de Catalunya).

Empreses que han de sol·licitar el Registre

  • Les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) i que corresponguin a productes alimentaris destinats a consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els aliments.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
  • Empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
  • Instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, a un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc.

La normativa legal

El Reial Decret 191/2011 estableix la tipologia d’indústries, establiments i productes que estan subjectes a inscripció en el Registre General Sanitari i, per tant, a sol·licitar autorització sanitària prèvia i n’indica els que en queden exclosos.

La tramitació de la sol·licitud

Cal fer el tràmit de sol·licitud a partir dels models del portal de la Generalitat de Catalunya. La tramitació consisteix en descriure l’empresa i detallar a nivell de memòria, el diagrama de flux i descripció dels processos. Una vegada presentada aquesta informació als serveis territorials corresponents, un tècnic del departament de Sanitat es desplaça a les instal·lacions per tal de valorar la documentació i higiene de les instal·lacions.

Assessorament especialitzat amb un equip d'enginyers agrònoms

A BELLMAS ENGINYERS comptem amb tècnics que preparen tota la informació necessària per tal de sol·licitar el Registre Sanitari d'una manera eficient i segura. 

Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)