REIAL DECRET LLEI PER REBAIXAR EL PREU DE L'ELECTRICITAT

16/09/2021

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei per rebaixar el preu de l'electricitat.

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei per mantenir la factura final de l'electricitat dels consumidors aquest 2021 al mateix nivell que 2018.

La norma combina mesures generals, que beneficien a tots els consumidors, amb mesures específiques de major incidència en els consumidors vulnerables, les famílies, les pimes i el teixit industrial, així com el medi ambient i els territoris propers als grans embassaments.

Entre les actuacions destinades a tots els consumidors, el Reial decret llei inclou mesures conjunturals, com rebaixar l'impost especial de l'electricitat al 0,5% i suspendre fins a final d'any l'Impost sobre el Valor de Producció d'Energia Elèctrica, que grava amb un 7% en la generació; augmentar en 900 milions d'euros l'aportació de la recaptació de les subhastes de CO2 destinada a cobrir costos del sistema elèctric fins als 2.000 milions durant l'exercici; o minorar temporalment els ingressos extraordinaris que està provocant l'elevada cotització de gas en algunes centrals elèctriques.

S'incrementa la protecció dels vulnerables, les famílies i les pimes, establint un subministrament mínim vital que prohibeix el tall de servei per impagament als feneficiaris del Bo Social Elèctric durant sis mesos addicionals als quatre ja existents. També es limita el creixement de la tarifa de gas (TUR) per impedir un fort increment per l'impacte del cost de la matèria primera.

A més, es crea un nou mecanisme per fomentar la contractació d'electricitat a termini, que beneficiarà especialment al teixit industrial.