Resolució INT/764/2016 sobre mesures d'autoprotecció en campings

01/04/2016

S'ha publicat la Resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s'inclouen determinades instal·lacions de càmping dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Publicada al DOGC de 01/04/2016

Informació addicional