Senyalització dels punts de recàrrega elèctrica en les vies i pictogrames de senyalització

11/04/2022

Senyalització dels punts de recàrrega elèctrica en les vies i pictogrames de senyalització de vehicle elèctric

La  Instrucció MOV 2022/12, publicada en la web de la Direcció General de Trànsit, recull la nova senyalització perquè els ciutadans identifiquin la ubicació i les principals característiques dels punts de recàrrega elèctrica en les vies. Els senyals de nova instal·lació hauran d'ajustar-se als formats recollits en aquesta instrucció que entra en vigor des d'aquest divendres 8 d'abril. La seva aplicació serà progressiva, a mesura que els senyals siguin renovats a causa del seu estat de conservació.

Pictogrames de la senyalització dels punts de recàrrega en les vies i de senyalització de vehicle elèctric.

Així mateix, s'ha consensuat el pictograma de vehicle elèctric per a la seva utilització quan calgui especificar que l'abast d'una determinada senyalització es refereix a aquesta tipologia de vehicles.

Senyalització de punts de recàrrega en les vies i de vehicle elèctric

Els punts de recàrrega se senyalitzaran en les vies amb els senyals el pictograma i el significat dels quals es refereixen a l'assortidor de carburant i estació de recàrrega elèctrica, que indica la situació d'un assortidor o estació de servei de carburants amb disponibilitat d'estació de recàrrega elèctrica; estació de recàrrega elèctrica, que assenyala la situació d'una estació de recàrrega elèctrica; i assortidor de carburant, GLP i estació de recàrrega elèctrica, que indica la situació d'un assortidor o estació de servei de carburants amb disponibilitat de gas liquat de petroli (GLP) o autogás i estació de recàrrega elèctrica.

Quant al pictograma de senyalització de vehicle elèctric, s'utilitzarà quan sigui necessari indicar que l'abast de la senyalització es refereix a aquesta mena de vehicles.

Tots aquests pictogrames podran ser col·locats de manera individual o col·lectiva en els senyals de servei que els ciutadans poden trobar tant en carretera com en zona urbana.