VERIFICACIÓ DE COMPTADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA

20/11/2020

S'ha publicvat la Resolució EMC/2821/2020, de 3 de novembre, per la qual es fa pública la Instrucció 3/2020, de 30 de juliol, sobre el procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya.

La Instrucció 3/2020 serà aplicable a partir de 1 de gener de 2021.