Assessorament i Consultoria per al Desenvolupament de l’Agricultura i Ramaderia

Suport i assessorament tècnic als professionals del sector agrari: agricultura, ramaderia, i les seves ramificacions.

  • Tramitació i gestió d’ajuts de la PAC.
  • Gestió integrada de plagues i traçabilitat.
  • Gestions en registres específics (RVC, Consells Reguladors, etc)
  • Valoracions, peritatges i informes tècnics.
  • Implantació de protocols de Bioseguretat i auditories en Granges
  • Implantació de protocols de estàndards de benestar animal i auditories en Granges