Consultoria i Assesorament Legal

Conèixer i aplicar la legislació alimentària corresponent permet estar per davant de la competència i oferir solucions a el mercat, evitar riscos, sancions, guanyar terreny en creixement, confiança i tranquil·litat.

  • Anàlisi de fórmules i productes per avaluar la seva correcte comercialització
  • Resolució de consultes sobre Seguretat i Qualitat alimentària
  • Redacció d'informes i recursos per l'autoritat sanitària
  • Assessorament i acompanyament en inspeccions sanitàries
  • Sol·licitud de certificats de lliure venda i Exportació.
  • Registre Sanitari RSIPAC 
  • Elaboració / Revisió / Traducció d'etiquetatge d'aliments en compliment al Reglament d’aplicació
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
  • Paquet d'Higiene Europeu