Ordenació del Territori Agrari i Gestió de Recursos

Enginyeria del Territori i Recursos naturals

  • Projectes de planificació i ordenació territorial
  • Delimitació de projectes urbans de sòl, traçat, reparació, expropiació.
  • Projectes d'espais esportius i zones verdes.
  • Assesorament tècnic de desenvolupament de Plans territorials.
  • Anàlsisi de vulnerabilitat de persones, propietat i medi ambient.