Projectes Constructius / Llicències Activitats / Instal·lacions Agroindustrial

Projecció de construcció, legalització activitats i instal·lacions de naus agroindustrials, edificis rurals i instal·lacions auxilars

  • Projectem construccions i instal·lacions tècniques (elèctriques, frigorífiques-tèrmiques, contra incendis) per a la posada en marxa de noves activitat dins l’àmbit industrial-agrari amb un màxim enfoc a l’eficiència, sostenibilitat  i adaptació als requeriments legals.
  • Impulsem la tramitació administrativa dels Documents oficials necessaris per a l’execució de les obres així com l’inici de l’activitat: Gestions en registres específics (RIAAC, RSIPAC, Embotellador, etc.). Seguretat alimentària (traçabilitat, APPCC). Legalització d’activitats (Llei d’intervenció Integral de l’Administració Ambiental).