Qualitat i Seguretat Alimentària

Suport per a la implementació, planificació i revisió sistemàtica de tots els procediments de la cadena alimentaria per a una avaluació de verificació en compliment de la normativa vigent i estàndards de qualitat per a oferir un valor afegit a través de l

  • Auditories i acompanyament en inspeccions de sanitat
  • Plans d’Autocontrol i APPCC
  • Assessorament i Consultoria de legislació d’aplicació
  • Formació reglamentaria manipuladors d’aliments
  • Exportació alimentaria i certificacions de qualitat
  • Control d’etiquetatge
  • Registre Sanitari