Instal.lacions de Mitja i Baixa Tensió

Elaborem projectes per a la legalització des de la instal·lació elèctrica més bàsica i imprescindible, fins a la més especifica d’un servei o indústria concreta.

També realitzem tot tipus d’estudis tant directament per a particulars com per a altres empreses, així com estudis de millora de instal·lació existent, predisseny de les instal·lacions elèctriques, memòries tècniques de disseny, estudis luminotècnics, amidaments, solucions per a enllumenats exteriors i adaptació a la normativa vigent.

Desenvolupant els projectes i estudis segons les prescripcions donades i la normativa aplicable.

 En especial disposem d’una amplia experiència en instal·lacions receptores elèctriques de baixa tensió d’edificis de vivendes, garatges, oficines, indústries, establiments comercials, enllumenats exteriors ,restaurants i hotels, entre d’altres.