Instal.lacions Tèrmiques

Les instal·lacions tèrmiques engloben les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària mitjançant energia convencional o energies renovables.

En compliment al Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis, RITE, les instal·lacions tèrmiques s’han de legalitzar abans de la seva posada en funcionament, per tal de garantir les seves condicions de seguretat.

Bellmàs Enginyers Associats S.L. assessora, dissenya, realitza projectes de legalització i tramita tot tipus de instal·lacions tèrmiques a les entitats competents.