Protecció contra incendis i prevenció de riscos laborals

Oferim el nostre ampli coneixement per dissenyar i tramitar qualsevol tipus de solució i tràmit relacionat amb la protecció contra incendis.

Donem solucions per a d’adaptacions d’activitats a la normativa vigent en temàtica de protecció contra incendis, realitzem estudis i plans d'autoprotecció per a establiments comercials, hotelers, industrials, ... seguint els requisits de Bombers, Medi Ambient i/o Ajuntament.

El nostre equip humà disposa de l’experiència i titulació qualificada per a l’elaboració d’estudis de seguretat i salut en obres d’edificació, i plans de seguretat.