LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES

 

 

Solucions tèniques per a treballs en alçada

Servei de lloguer de plataformes elevadores autopropulsades per a treballs en alçada

Ja fa molts anys que ens dediquem a projectar ,coordinar i planificar l’execució de tota mena de treballs d’enginyeria d’obres i instal·lacions en els sectors dels serveis ,la industria i la construcció . Es per això que des de l’experiència adquirida tenim un ampli coneixement de les necessitats inherents als serveis demandats per les empreses i els  industrials a l’hora de  portar a terme alguns dels seus treballs habituals ja sigui en obres que han d’executar o en treballs de manteniment.

Oferim el servei de lloguer de plataformes elevadores autopropulsades, destinades a treballs en alçada en obres de construcció , instal·lacions , manteniment industrial, serveis urbans, rehabilitació  i conservació d’edificis, etc .

Les nostres màquines estan en perfecte estat  , disposen de certificat CE ,manual d’instruccions , assegurança de circulació , danys a tercers , informes de les revisions periòdiques de manteniment i inspeccions obligatòries segons legislació vigent per tal de garantir la confiança , seguretat i qualitat del servei.

En constant evolució i millora dels nostres serveis ,la nostra filosofia es la de donar un tracte de proximitat ,oferint un excel·lent servei al millor preu possible ,aportant innovació ,qualitat ,millora constant ,fiabilitat , compromís i eficiència  amb la voluntat de poder esdevenir el millor col·laborador dels nostres clients.