Tisora electrica format estret 10 metres

0
  • Alçada màxima de treball: 9,93 m.
  • Ample: 0,81 m.
  • Llarg transport: 2,44 m.
  • Alçada plegada: 2,26 m.
  • Llarg plataforma: 2,26 m.
  • Llarg plataforma estesa:  3,18 m.
  • Pes: 1.956 Kg.
  • Pendent màxima: 25 %