Camió cistella telescòpic 15 metres

Camió cistella Movex 15m

  • Altura de treball 15 metres
  • Funcionament Diesel - Cistella hidràulica
  • Càrrega máxima 225 kg
  • Específic per a treballs de manteniment, aïllaments...
  • Carnet B