Presentació

UN BON PROJECTE EVITA PROBLEMES FUTURS

Enginyeria integral d'instal·lacions

La creixent diversitat i complexitat de les instal·lacions que s'integren en els edificis en sectors tal com els serveis, la indústria i la construcció, exigeix la necessitat de disposar de l'assessorament tècnic de professionals especialitzats en el disseny, càlcul, direcció i legalització d'aquestes instal·lacions.

L'empresa BELLMAS ENGINYERS ASSOCIATS S.L., ofereix per mitjà de tècnics amb dilatada experiència en el sector, el servei d'enginyeria integral d'instal·lacions per tal de portar a bon terme, amb la major rapidesa, seguretat i economia, els projectes i promocions dels seus clients.