Complex 147 habitatges a Barcelona

Complex de 147 habitatges en regim de lloguer per a gent jove promogut per el Patronat Municipal de l'habitatge de Barcelona

Promotor: Patronat Municipal de l'habitatge de Barcelona

Arquitectura: Francesc Hereu-Joaquim Español