Edifici de 36 habitatges a Palamós

Reforma integral de la instal.lació centralitzada de calefacció i producció de ACS en un edifici de 36 habitatges

Abans de la reforma l'edifici disposava d'una instal.lació centralitzada de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària per a donar el servei als habitatges i dutxes comunitaries .La producció de calor es realitzava amb 5 calderes de gasoil muntades en paral.lel i instal.lades en un soterrani de l'edifici. 

La reforma integral de la instal.lació va consistir en anular les calderes de gasoil existents en el soterrani i muntar a la coberta la producció de calor per mitjà d'un equip autonom Remeha amb dos calderes de condensació a gas natural model Quinta 115 amb la previsió de poder ampliar amb una tercera caldera de recolzament.Potencia màxima de la instal.lació 345 Kw.els diposits d'acumulació de ACS i les bombes de circulació i equips de control també varen ser ubicades a la zona de coberta en una sala tècnica.

La potencia del conjunt es modulant i amb esgraonament en cascada en funció de la temperatura exterior i la demanda tèrmica per tal d'optimitzar la potencia de les calderes a la demanda real de la instal.lació.

La distribució dels circuits de calefacció es realitza per mitjà de bombes electroniques amb variador de frequencia a fi d'ajustar el cabal i el consum elèctric a les necessitats reals.

La reforma optimitza els consums per mitjà d'equips d'alta eficiencia energètica aconseguint un important estalvi energètic i una millora de les condicions de seguretat de la instal.lació