Hotel Aigua Blava a Begur

Reforma ,adequació a normativa i legalització de 3 sales de calderes

Reforma integral de les 3 sales de calderes de l'hotel per tal d'adequar les instal.lacions a nomativa i legalitzar-les .

Empresa Instal.ladora : Instal.lacions Fàbrega

Noves calderes:

Sala 1: Calefacció :184 Kw. , producció ACS: 250 Kw.

Sala 2: Producció ACS: 151 Kw.

Sala 3: Calefacció :63 Kw. , producció ACS: 184 Kw.