Hotel Restaurant Sant Ferriol

Hotel-Restaurant amb espai de spa de 1270 m2

Resum instal.lacions:

-Instal.lació receptora GLP per a cuina :155 Kw.

-Caldera a gasoil: 130 Kw.

-Bomba de calor -planta Refredadora d'aigua : 96 Kw.

-Subministres elèctrics : Principal: 160 Kw. Complementari: Grup electrògen de 160 KVA.