Centre de salut mental del Gironès

Centre de salut mental a la segona planta de l'edifici Forum de Girona amb una superficie total de 1085 m2

Empresa instal.ladora: MIRGI S.L.

Resum instal.lacions:

-Climatització amb bombes de calor d'expansió directe sistema volum de refrigerant variable : 182 Kw.

-Subministres elèctrics :Principal : 111 Kw. Complementàri: 43,64 Kw.