Climatització edifici Els Til.lers del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Instal.lació de climatització de l'edifici de 4795 m2 integrada amb les centrals de producció de fred i calor de l'edifici annex TMS i control centralitzat SCADA per zones i horaris de funcionament de tot el sistema.

Instal.lació de producció de ACS amb recolzament solar per mitjà de 20 col.lectors solars existents que van quedar incorporats al sistema centralitzat .40 m2 de superficie d'absorció