Enllumenat exterior del Parc hospitalari Martí i Julià de Salt

Renovació integral de l'enllumenat exterior dels vials peatonals i zones d'aparcament de personal del parc hospitalari amb llumeneres led d'alt rendiment energètic.

Promotor: IAS Institut d'Assistència Sanitària 

-Temperatura de color: 3000 K.

-Potencia instal.lada: 4816 W.

-Nivell d'il.luminació mitja en servei: 20-22 lux

-Uniformitat mitja : >0,40

-Index d'eficiència energètica: 4,083

-Qualificació energètica: A