Climatització i obres de millora a la cuina de l'hospital Sta. Caterina de Salt

Instal.lació de climatització i obres auxiliars de millora a la cuina de l'Hospital Sta. Caterina de Salt que dona servei de cuina a tot el Parc Hospitalàri Martí i Julià.

Apart d'algunes obres de millora funcional a algunes de les dependències de la cuina, l'actuació principal ha estat la climatització dels espais de cocció ,rentat i emplatat a on a l'estiu hi havia un important problema d'elevades temperatures ,lo que provocava unes condicions de treball gens confortables per els treballadors de cuina.

La solució plantejada i portada a terme ha estat refrigerar els tres espais per mitjà d'una instal.lació de fancoils de tipus cassette a dos tubs amb una xarxa hidraúlica de distribució d'aigua refrigerada connectada a la bateria general d'aigua freda provinent de les plantes refredadores generals de l'edifici. Els nous espais climatitzats ja disposen dels seus propis sistemes de ventilació i extracció de bafs i fums i no ha estat necessàri actuar sobre els mateixos.

El control de la instal.lació es realitza de forma independent per a cada un dels espais ,des del despatx de logistica de les cuines ,quedant així mateix el control integrat en el sistema de gestió Scada general de l'edifici.

P:E.M: 65.309 €

Potència tèrmica instal.lada: 143 Kw.

Promotor: IAS Institut d'Assistència Sanmitària

Enginyeria d'instal.lacions: Bellmàs Enginyers Associats S.L.

Empresa Instal.ladora: Comsa Service SAU