Col·laboració amb enginyeria Ecotècnic Andorra per a Estudi Impacte Ambiental SPARTAN RACE