Obrador Pastisseria Can Castelló

Projecte d'instal.lacions del nou obrador per a l'elaboració del Xuixo de Girona

Recentment s'ha posat en servei en nou l'obrador de "Xuixo de Can Castelló" .Des de 1898 l'empresa familiar Castelló endolça Girona.

L'equipament està dotat d'unes instal.lacions i maquinària modernes i funcionals per tal d'oferir la millor qualitat de producte

Bellmàs Enginyers Associats S.L.: Projecte i planificació de les instal.lacions ,llicencia d'activitats ,alta al registre sànitari i assessorament i col.laboració en el pla de control alimentari.